امروز : شنبه , ۰۳ آبان ۱۳۹۹
مشاوره مدیریت
تعریف مشاوره مدیریت

انجمن بین‌المللی مشاوران مدیریت (ICMCI)، مشاوره مدیریت را به این صورت تعریف کرده است: خدمتی که توسط یک فرد یا افراد مستقل و واجد صلاحیت به کسب وکارها، بخش عمومی و سایر بخش‌ها ارائه می‌شود. موضوع این خدمات شناسایی و بررسی مشکلات مرتبط با خط مشی، استراتژی، سازمان، اثربخشی، رویه‌ها و روش هاست که به ارائه رهنمودهای مناسب و یاری رسانی در اجرای این رهنمودها منتهی می‌شود.

حوزه های مشاوره در شرکت پادیر
  • مشاوره مالی
  • ارزيابي مالي اقتصادي طرحهاي سرمايه گذاري
  • مشاوره بازرگانی خارجی
  • مشاوره کیفیت و استقرار نظام مدیریت کیفیت
  • تهیه طرح توجیهی
  • مشاور منابع انسانی
  • مشاوره بیمه قراردادها