امروز : یکشنبه , ۰۴ آبان ۱۳۹۹
خدمات بازرگانی، نمایندگی و پشتیبانی شرکتهای بین المللی
حوزه های  خدمات  و پشتیبانی بازرگانی در شرکت پادیر بشرح ذیل میباشد
  • انجام کلیه خدمات بازرگانی – خدمات گمرگی – حمل و نقل – امور بانکی و ...
  • ارائه خدمات به شرکت های خارجی مقیم ایران
  • ارائه خدمات مالی ، مالیاتی ، تامین مالی ، افتتاح حساب در بانکها اخذ وام ، حسابرسی توسط حسابدار رسمی (CHARTER ACCONNTANTS ) و ارائه گزارش حسابرسی برای شرکتهای خارجی
  • همکاری در زمینه اجرای پروژه های نفت و گاز با شرکتهای خارجی
  • تشکیل گروه های تخصصی در راستای اجرای خدمات مورد نظر شرکتها
  • ارائه خدمات داخلی به شرکتهای خارجی اعم از برگزاری همایش ها ، اسکان ، ایاب ذهاب ، ترانسفر و ...